Vei- og anleggsfagarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er

- helse, miljø og sikkerhet
- arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
- stikking og oppmåling
- rigging og drift av anlegg
- bygging, drift og vedlikehold av veier
- kommunaltekniske anlegg
- bruk av masseforflytningsmaskiner
- enkelt betongarbeid


Personlige egenskaper
Vei- og anleggfagsarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.

Utdanningsløp

VG1

Bygg- og anleggsteknikk

VG2

Anleggsteknikk