Renholdsoperatør

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler. 

Sentrale arbeidsoppgaver
Renholdsoperatøren planlegger og utøver profesjonelt renhold. Sentrale arbeidsområder er

- rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
- valg og bruk av riktige kjemikalier
- valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
- service, kundebehandling og kommunikasjon
- arbeid med inneklima og hygiene
- kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy


Personlige egenskaper
Faget krever gode kunnskaper om overflater og kjemikalier. Du må kunne kommunisere godt med andre, gi god service til brukerne, og du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha god fysisk styrke og arbeide effektivt og nøyaktig.

Utdanningsløp

VG1

Bygg- og anleggsteknikk

VG2

Overflateteknikk