Mediegrafiker

Aktuelle arbeidssteder
En mediegrafiker kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren. Eksempler er tradisjonelle grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, multimedieselskaper, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og produksjonsselskaper og større bedrifter med egne informasjons- og medieavdelinger.

Sentrale arbeidsoppgaver
Mediegrafikere arbeider med visuell kommunikasjon innen:

- trykksakproduksjon
- webdesign
- multimedieproduksjon
- film- og TV-produksjon
- design for displayer på håndholdte medier

Innenfor dette brede spekteret av arbeidsoppgaver er det naturlig å spesialisere seg på enkelte oppgaver.

Personlige egenskaper
Som medigrafiker bør du være produktiv og problemløsende, kreativ og nøyaktig. Det er viktig at du har godt fargesyn.

Utdanningsløp

VG1

Media og kommunikasjon

VG2

Media og kommunikasjon