Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

- service, kundebehandling og veiledning
- skriftlig og muntlig informasjonsformidling
- kunnskapsorganisering og -flyt i dokument- og informasjonsbehandling
- innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
- kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
- bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler


Personlige egenskaper
En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.