Kjemiprosessfag

Aktuelle arbeidssteder
Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

- sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
- arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
- arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
- bruk av tekniske flytskjemaer 
- overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser 
- klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold


Personlige egenskaper
En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.