Anleggsgartner

Aktuelle arbeidssteder
Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver
Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. 
Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:

- Vedlikehold av grøntanlegg i alle årstider
- Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
- Vedlikehold av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
- Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
- Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer
- Legge naturstein som skifer og brostein.
- Legge dekker av ulike typer betongstein.
- Lage murer av naturstein.
- Hageplanlegging, tegning og oppmåling.
- Bruk av ulike anleggsmaskiner
- Drift og vedlikehold av idrettsanlegg som fotballbaner, golfbaner, alpinanlegg osv.

Som anleggsgartner med fagbrev har man mange muligheter for videre utdanning, som f.eks. anleggsgartnerteknikker, mesterbrev, landskapsingeniør, landskapsarkitekt, naturforvalting.


Personlige egenskaper
I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.

Utdanningsløp

VG1

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

VG2

Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag